Con Người Icebear

IceBear là một gia đình, ở đây chúng ta luôn quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng cùng nhau xây dựng lên giá trị lớn vươn tầm thế giới, hướng tới một mục tiêu chung. IceBear luôn đầu tư xây dựng giá trị con người và văn hóa doạnh nghiệp là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

Đọc thêm
Văn Hóa Ở Icebear

Sự sáng tạo truyền cảm hứng cho mọi người làm việc với nhau. Bạn có ý tưởng, cả team sẽ nhào nặn để chúng ta có thể hiện thực hóa nó. IceBear là nơi bạn có thể thoải mái thể hiện đam mê sáng tạo vào những sản phẩm để mang lại kết quả đột phá.

Đọc thêm