Văn Hóa Ở IceBear

VĂN HÓA TRẺ

 • Đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiều năng lượng
 • Làm hết mình – Chơi nhiệt tình
 • Tương tác đa chiều

VĂN HÓA CỞI MỞ VÀ CHIA SẺ

 • Cởi mở với lãnh đạo và đồng nghiệp.

 • Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong công việc và ngoài đời sống.

 • Khuyến khích giao tiếp, tương tác bằng không gian làm việc mở giữa các phòng ban, tạo quy trình làm việc có tính kết nối cao giữa thành viên trong team. 
 • Tạo điều kiện cho nhân viên tự sáng tạo đề xuất ý kiến và đánh giá cao suy nghĩ, ý tưởng đổi mới “dám nghĩ dám làm” của nhân viên.

 • Cùng làm – cùng hưởng thành quả, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

VĂN HÓA TÔN TRỌNG SỰ RIÊNG BIỆT

 • Tôn trọng sự riêng biệt của mỗi cá thể qua việc ăn mặc thoải mái tự do theo sở thích cá nhân, mọi hoạt động đều trên tinh thần tự nguyện. IceBear luôn mong muốn gắn kết tập thể nhưng vẫn tôn trọng sự riêng tư của các bạn.

 • Lắng nghe ý kiến của mỗi cá nhân, cùng nhau xây dựng thành quả chung.

“Công ty cũng là nhà và chúng ta là một gia đình!”

Con Người Ở IceBear

 • Trẻ trung năng động và tài năng
 • Dám đề xuất dám thực hiện
 • Làm hết mình chơi nhiệt tình
 • Chăm chỉ không ngại khó, ngại khổ
 • Cùng nhau tạo nên những thành tựu vươn tầm thế giới